Portalen för specialisttandvård
"En samarbetsplattform för specialisttandvård"

Anslut dig och låt dina kunder remittera direkt från din hemsida
Remisser 'skickas' inte. Både sändare och mottagare agerar internt
Enkel och effektiv hantering av remisser och konsultationer
Patientöversikt och patientregister
Dokument och bildhantering

Visa mig alla fördelar...